Lesevansker

De lærde strides

By May 2, 2019 No Comments

De siste årene har jeg virkelig satt meg inn i hva lesevansker er. Det som fortsatt overrasker meg er fokuset på begrepet Dysleksi. Dette er et begrep som skaper en liten eksklusiv gruppe som sliter med noe som kalles fonologi. Kjernen til denne utfordringen er hvordan hjernen bearbeider de forskjellige lydene i språket og da blir for eksempel, avstanden fra hvordan ord skrives til hvordan man uttaler dem, ekstra utfordrende osv.

 

Jeg har som mange vet, lesevansker og dysleksi. Min egenopplevde erfaring er at jeg har en “pakke”, jeg sliter med. Min oppfatning er at de aller fleste som sliter med tekst har slike “pakker” med utfordringer. Dette gjenspeiler hvordan jeg ser for meg hvordan disse problemene kan løses. Vi må finne en arena som gir oss de dataene/mønstrene/informasjonen/profilene vi kan benytte i en kartleggingsprosess.  Vi må lage et diagnoseverktøy som kan registrere hvilken utfordringer som ødelegger leseferdighetene.

Ja, VREADU skal lage dette.

Leave a Reply