Lesevansker

Lesevansker og Informasjonsabsorbering

By January 11, 2019 No Comments

Etter mange år med leseutfordringer har jeg de senere årene gått dypere inn i denne tematikken/problematikken, og funnet svært lite nytt i faglitteraturen. Jeg ser fortsatt konturene av steinalderløsningen som eksisterte da jeg gikk på skolen: Vent, så ser vi om det går over!

Jeg tror disse leseutfordringene kan minimeres med korrekt adekvate tiltak tidlig. Jeg fikk den rette hjelpen 6 år for seint.

Samtidig som jeg har satt meg inn i faglitteraturen, så har jeg også gått inn i mine egne prosesser rundt tekst og kommet frem til en del nye tilnærminger til lesevansker. Jeg har blant annet kommet til noe jeg vil kalle kjerneproblemet som jeg nå skal beskrive.

Min oppfatning av lesevansker har en litt annen vinkling, en jeg til nå har sett i litteraturen.

Min vinkling er at når tekst ikke leses flytende og informasjonen bak bokstavene ikke flyter fritt, vil ikke hjernen ha kapasitet til å absorbere informasjonen i tilstrekkelig grad, fordi hovedfokuset vil være på dekoding av bokstavene og områdene som oppleves som krevende for leser. Man vil i så stor grad fokusere på tekstuelle problemene, at man ikke har kognitiv kapasiteter eller overskudd, til å hente inn/absorbere informasjonen.

Hva folk opplever som «forstyrrende» med tekst tror jeg er individuelt. Hovedproblemstillingen med lesevansker tror jeg ligger i leseflyt forstyrrelser. Og her kan vi gjøre mye. Hvis vi klarer å “konstruere” leserflyt, mener jeg at informasjonen/budskapet, i større grad vil absorberes av leser.

Samtidig som jeg vil legge inn hjelpemiddeler, ønsker jeg ikke å lage “krykker”. Jeg har tro på at øvelse gjør mester, og at man overtid kan øke disse ferdighetene i så stor grad at man kan fase hjelpemiddelene ut.

Når det kommer til de individuelle problemene som hindrer leseflyten, er det nok mange. I mine eget leseutfordringer har jeg funnet en del, og ut fra disse har jeg skissert en del løsninger som vil løse disse utfordringene. Jeg mener at vi igjennom teknologien kan få en total oversikt og ut fra denne oversikten, tilrettelegge individuelt.  Slik teknologi vil ha stor betydning for personer med lesevansker, samt personer uten lesevansker, da den kan optimalisere en lesesituasjon ut fra dine preferanser og behov.

Leave a Reply