Lesevansker

Hva er egentlig lesevansker/dysleksi?

By December 19, 2018 No Comments

Rundt dette tema er det mange meninger.

Noen mener at dysleksi er et begrep som hovedsakelig kun gjelder den fonologiske forståelsen, til andre som mener det er problem med korttidshukommelsen. Det finnes også utallige andre oppfatninger.

Min opplevelse av denne utfordringen er, at dette er et sammensatt problem.

Jeg tror derimot ikke at man har problemene med korttidshukommelsen. Hvis det er her utfordringen ligger, vil man ikke da slite med hverdagen generelt? Alternativ tror jeg heller det er innholdet i teksten som ikke appellerer til personene som leser, og “absorberingen” av informasjonen faller ut. Dette går mer på interesse.

Denne måten å “miste” informasjon på vil også tilkomme hvis man sliter med å “dekode” teksten. Hjernen overbelastes med tekstvansker, som igjen gjør “absorbering” av info vanskelig.

Igjennom VreadU har vi identifisert problemområdet, og igjennom denne identifiseringen kan vi fasiliteter tekst, slik at informasjonen i større grad kan “absorberes” av hjernen.

Første fase på denne reisen er tilgjengelig på VreadU

Dette er et veldig viktig tema som det gjøres alt for lite med.

Leave a Reply