Velkommen til VreadU

Vi gjør lesing

lettere!

VreadU gjør lesing

lettere og mer

behagelig.

VreadU er et lesehjelpemiddel som forenkler leseprosessen. Ved å bruke VreadU opplever brukerene høyere lesehastighet og færre lesefeil. Prøv selv da vel!

Ønsker du å delta på en liten lesetest? Alle deltakere er med i trekningen av en iPad!

Bli med!

Skulle ønsket at VreadU fantes da jeg studerte!

Tone 42Studietiden

For en del av eleven har VreadU hatt stor betyding!

Lærer Kari fra testperioden.Stor betyding

Jeg er ingen dyslektiker, men sliter med synet.
Opplever veldig god effekt når jeg bruker VreadU

LærerSynsutfordringer

Jeg opplever store forbedring under lesing. Jeg leser fortere og med færre feil.

Dame 34Økte lesehastighet med over 60%